logo
clock
logo

บริการวีซ่า

บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่น ขอวีซ่า ในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการยื่น ขอวีซ่า ทั้งวีซ่า เพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ ซึ่งเราจะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวก แก่ท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและ ค่อนข้างยุ่งยาก การยื่นวีซ่า จนกระทั่งท่านได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต

ข้อดีของการยื่นวีซ่ากับเรา
ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ

• ง่าย! ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าที่รวดเร็ว สมบูรณ์ครบถ้วน
• สะดวก! ด้วยบริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสารถึงที่ พร้อมจองคิวยื่นวีซ่าและนำท่านไปยื่นวีซ่าถึงสถานทูตด้วยตัวเอง
• มั่นใจ! ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร บริการตรวจทานเอกสารเพื่อการยื่นขอที่ถูกต้อง จนถึงติวการสัมภาษณ์
• เพียบพร้อม! ด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันภัยการเดินทาง จนถึงแปลภาษาในที่เดียว

VISA


วีซ่านักท่องเที่ยว อังกฤษ(England)

วีซ่านักท่องเที่ยว อังกฤษ(England)

**วีซ่าอังกฤษ**
ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ
ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
**ซึ่งมีให้ลูกค้าเลือกยื่นวีซ่า ได้หลายรูปแบบตามรายละเอียดดังนี้**
ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน 125 USD (จ่ายออนไลน์)
- บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่ง หนังสือเดินทางตัวจริง ค่าบริการเพิ่มเติม 2,650 บาท
- การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa) ทราบผลภายใน 3-5 วันทำการ
- ค่าบริการเพิ่มเติม 10,120 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติ เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
- บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ
**(ทราบผลภายใน24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)**
- ค่าบริการเพิ่มเติม 956 ปอนด์ หรือ 43,976 บาท บริการด่วนพิเศษนี้ใช้ได้กับ
**ผู้ยื่นวีซ่าประเภทเหล่านี้เท่านั้น (รับยื่นวันจันทร์ - พฤหัสบดี และต้องยื่นก่อน 10:00 น.)**
- ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่ายังมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้ที่ไปยื่นวีซ่า
- บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการเพิ่มเติม 3,400 บาท
- ค่าบริการทำวีซ่า 2,500 บาท/เล่ม (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน)
ระยะเวลาในการยื่น
แบบปกติ 15 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เอกสารการยื่นวีซ่า
วีซ่านักท่องเที่ยว เนเธอร์แลนด์(Netherlands)

วีซ่านักท่องเที่ยว เนเธอร์แลนด์(Netherlands)

**เนเธอร์แลนด์**
หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,680 บาท
+ค่าธรรมเนียม VFS 520 บาท
- เด็ก 6-12 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,340 บาท
+ค่าธรรมเนียม VFS 520 บาท
เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
+ค่าธรรมเนียม VFS 520 บาท
- ค่าบริการทำวีซ่า 2,500 บาท/เล่ม (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน)
ต้องนัดคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า(คลิก)
หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัคร จะไม่สามารถ
ยืมหรือดึงหนังสือเดินทาง ออกจากสถานทูตได้ ระยะเวลาการพิจารณาคำรองขอวีซ่า 15 วัน
ระยะเวลาในการยื่น
แบบปกติ 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
เอกสารการยื่นวีซ่า


วีซ่านักท่องเที่ยว อินเดีย(India)

วีซ่านักท่องเที่ยว อินเดีย(India)

**วีซ่าอินเดีย**
ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย แบบติดสติ๊กเกอร์วีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย
วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)
- อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 3,500 บาท
- อายุวีซ่า 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง6,724 บาท
วีซ่าธุรกิจ (Business)
- อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 6,688 บาท
- อายุวีซ่า 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 9,288 บาท
- ค่าบริการยื่นวีซ่า 1,500 บาท/เล่ม (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน)
ค่าธรรมเนียมข้างต้น รวมค่าบริการของ สถานทูตและ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS แล้ว
ผู้เดินทางจะต้องไปทำการ สแกนลายนิ้วมือ
ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น
ระยะเวลาในการยื่น
แบบปกติ 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย ) 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ)
เอกสารการยื่นวีซ่า


วีซ่านักท่องเที่ยว ออสเตรเลีย(Australia)

วีซ่านักท่องเที่ยว ออสเตรเลีย(Australia)

**วีซ่าออสเตรเลีย**
- ค่าธรรมเนียมสถานทูต ผู้ใหญ่ 2,720 บาท
- ค่าธรรมเนียม สถานทูต เด็กอายุ 6-12 ปี 1,360 บาท
- ค่าบริการของศูนย์ VFS 420 บาท
- ค่าบริการทำวีซ่า 2,500 บาท/เล่ม (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน)
**หมายเหตุ**
1. การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น) สามารถยื่นได้ภายใน 180 วันก่อนการเดินทางที่วางแผนไว้
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 18 - 32 วันทำการหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประวัติการ
เดินทางและเอกสารของผู้สมัคร
ระยะเวลาในการยื่น
ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
เอกสารการยื่นวีซ่า


วีซ่านักท่องเที่ยว ฝรั่งเศส(France)

วีซ่านักท่องเที่ยว ฝรั่งเศส(France)

**วีซ่าฝรั่งเศล**
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
- ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,694 บาท
- สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,347 บาท
- ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 976 บาท
- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 976 บาท
- ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานทูต
- เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 970 บาท
- ค่าบริการทำวีซ่า 2,500 บาท/เล่ม (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน)
**ทำการแผนกวีซ่า จันทร์-ศุกร์**
ยื่นวีซ่า: เวลา 08.30-11.30น.
รับหนังสือเดินทางคืน: เวลา 08.30-16.30น.
ระยะเวลาในการยื่น
แบบปกติ 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
เอกสารการยื่นวีซ่า


วีซ่า จีน(China)

วีซ่า จีน(China)

**วีซ่าจีน**
- แบบธรรมดา เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
- แบบเร่งด่วน เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.
เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารเบื้องต้นและเขียนคิวให้ แล้วไปรอยื่นเอกสารในโซนที่เจ้าหน้าที่บอก
ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ที่กำหนดเมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า
- แบบธรรมดา
การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,800 บาท
การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,800 บาท
- แบบเร่งด่วน
การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท
การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 4,800 บาท
- ค่าบริการทำวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน)
รับวีซ่า: 9:00-16:00 น. (คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)
ระยะเวลาในการยื่น
แบบธรรม 3-5 วัน - แบบด่วน 2-3 วัน ทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เอกสารการยื่นวีซ่าจองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
wangeducation