logo
clock
logo

Travelland

บริษัท ทราเวล เเลนด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักพิมพ์วังอักษร ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน บริหารธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและท่องเที่ยวเป็นเวลานานกว่า 19 ปี ทางบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05931 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดทัวร์ศึกษาดูงาน จัดนำเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนนี้ บริษัทยังจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ รับจองห้องพัก เช่ารถ วีซ่า และล่องเรือ อีกด้วย

“บริการด้วยใจ วางแผนให้คุณเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมาย และงบประมาณ”

บริษัท ทราเวล เเลนด์ จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวตัวจริงจากประสบการณ์ที่ทุกท่านสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวของท่านเอง ด้วยการบริการจากเราที่เต็มไปด้วยทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์และมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศหรือท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะมาคนเดียว มาเป็นคู่ หรือมาเป็นหมู่คณะ ก็สามารถเดินทางกับเราได้ กับการบริการครบวงจร ที่จะทำให้ท่านเดินทางด้วยรอยยิ้ม พร้อมความประทับใจในทุกเส้นทาง

VISION วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการท่องเที่ยวต่างประเทศโดยยืนอยู่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ ในราคามิตรภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบในเชิงบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

MISSION พันธกิจ

– เน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดีเสมอมา
– เป็นผู้นำที่แตกต่างในการบริการด้วยการท่องเที่ยวที่ครบวงจร
– การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทุกอย่างของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
– มุ่งมั่นและร่วมเป็นพลังเสริมกับหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างผู้คน สัญชาติ และเผ่าพันธุ์

POLICY นโยบาย

– การแนะนำบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล
– การใช้ระบบการจัดการอันทันสมัย ทั้งการจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
– การตั้งใจทุ่มเทให้กับการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
– การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

กลุ่มลูกค้าที่เคยให้บริการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

จัดทริปศึกษาดูงาน สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 1-13
ณ ประเทศบรูไน

จัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศ โคลัมเบีย (อเมริกาใต้) ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประกวดผลงาน กับ UNประกวดผลงาน กับ UN

จัดศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี-ปักกิ่ง ให้กับ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับ NODU FOODS CO,LTD

จัดศึกษาดูงาน ให้กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ฮ่องกง

จัดศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี
ให้กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าบางมด

จัดศึกษาดูงานที่มหาลัยฉื่อจี้ ประเทศไต้หวัน ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ

ลูกค้าไทยประกันชีวิต@เวียดนาม

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) จัดประชุม
ณ ประเทศเวียดนาม

โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ณ จังหวัดสมุทรปราการและชลบุรี

จัดศึกษาดูงาน ให้กับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ประเทศจีน

JFC Trip #13 @ Taiwan

จัดศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศต้าอ้าย ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ณ ประเทศใต้หวัน

โรงพยาบาลราชวิถี ศึกษาดูงานที่ SAITAMA MEDICAL UNIVERSITY ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักฟุตซอลทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศโคลัมเบีย

นักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา ทัศนศึกษา
ณ ประเทศเวียดนาม

รางวัลที่ได้รับ (Awards)

L (รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดี จากกรมการท่องเที่ยว)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย

 รางวัลจากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน

รางวัลผ่านการพัฒนาในกิจกรรมยกระดับ
และสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ E – commerce
ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้า
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Thai Travel Agents Association
จากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
wangeducation